Weekly English Practice

Astero, gure aldizkari digitala bidaliko dizugu artikulu, audio eta bideo batekin, funtsezko lau trebetasunak lantzeko: irakurtzea, entzutea, idaztea eta hitz egitea.

Bideoak eta podcast-a

Bideo didaktikoak, dibertigarriak eta desberdinak sortzen ditugu, baita gure asteroko podcast-a ere.

Play Video about profesores-particulares-de-ingles

Doako baliabideak

Hainbat baliabide sortzen ditugu zure ingelesa hobetzeko ondo datorkizunean, zauden lekuan zaudela.